Algemene voorwaarden Verkeersschool De Groen

1. Aanmelding:

1.1 De acceptatie van een aanmelding-/inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de aanmelder en Verkeersschool De Groen een overeenkomst hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken.

1.2 De leerling dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

1.3 Bij medische klachten, gebruik medicijnen en/of feiten waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat deze invloed kunnen hebben op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, dit te allen tijde melden aan Verkeersschool De Groen.

1.4 Bij aanmelding vanuit buitenland dient men in het bezit te zijn van een BSN. (Men moet in een Nederlandse gemeente ingeschreven staan). Men dient zich ervan te overtuigen dat op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Verkeersschool De Groen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, als aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

1.5 Bij aanmelding voor een proefles is deze gratis wanneer men bij Verkeersschool De Groen verder gaat met de rijopleiding B en één van de totaal-rijlespakketten (25, 30 of 35 rijlessenpakket) afneemt.

2. Annulering:

2.1 Afmelden examen: als een examen is aangevraagd bij het CBR, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Het volledige examengeld dient te worden betaald. Ook bij te laat verschijnen op het examen of in het geheel niet verschijnen zal het volledige examengeld betaald dienen te worden.

2.2 Men is verplicht zich aan de afgesproken datum, plaats en tijd voor de rijles te houden (Verkeersschool De Groen neemt een wachttijd van 15 min. in acht). Bij niet verschijnen zonder tijdige afzegging wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.

2.3 Afmelding rijles: uiterlijk tot 48 uur voor aanvang van de rijles. Afmelden binnen 48 uur, dan worden de volledige kosten van een rijles in rekening gebracht. Bij dringende redenen zoals eigen spoedopname in ziekenhuis, begrafenis van een overledene in naaste familie (1e en 2e graad) worden geen kosten in rekening gebracht.

3. Betalingsvoorwaarden:

3.1 Betaling dient voor aanvang van de rijopleiding te zijn voldaan.

3.2 Betaling in 4 termijnen is mogelijk. Iedere termijn dient voor aanvang van de termijn te zijn voldaan.

(Bijv. bij 25-lessenpakket: 1e betaling voor aanvang rijles 1, 2e betaling voor aanvang rijles 7, 3e betaling voor aanvang rijles 14 en 4e betaling voor aanvang rijles 20.)

3.3 Bij betaling in termijnen brengen wij eenmalig € 7,50 administratiekosten in rekening.

3.4 Bij niet tijdige betaling, worden de rijlessen uitgesteld totdat de betaling door Verkeersschool De Groen ontvangen is.

3.5 Overgebleven lessen aan het einde van de rijopleiding worden naar rato op uw bank- of girorekening retour gestort.

3.6 Huur theorieboek e/o cd-rom € 10,00. Borg theorieboek e/o cd-rom € 25,00 p/s. Wanneer het theorieboek of de cd-rom niet in dezelfde staat verkeert als bij ontvangst, wordt de borg ingehouden.

Waarom Verkeersschool De Groen?

  • Ervaren instructeurs
  • Lessen van 60 minuten
  • Transparante werkwijze
  • Vaste instructeurs
ONZE INSTRUCTEURS